Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά.
Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2023.

1. Γενικά για τους όρους χρήσης
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης («Όροι», «Όροι Χρήσης») πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα s-aivazoglou.com (η «Υπηρεσία») που λειτουργεί από την Εταιρεία μας aivazoglou elevators.
Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.
Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία. 


2. Σχετικά με τη Λήξη των Όρων Χρήσης
Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, την παραβίαση αυτών των Όρων.
Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την αφαίρεση τους, θα εξακολουθήσουν να καταγγέλλονται, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθυνών, αποζημιώσεων και περιορισμών ευθύνης.  


3. Περιεχόμενο των Όρων Χρήσης
Η υπηρεσία μας σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε, να μοιράζεστε και κατά άλλως να διαθέτετε ορισμένες πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό («Περιεχόμενο»). Είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε να μην αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο
 

4. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την Εταιρεία μας aivazoglou elevators.


Η Εταιρεία aivazoglou elevators δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μας aivazoglou elevators δεν ευθύνεται ή είναι υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες τέτοιων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών ή μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών. 

5. Δικαίωμα Αλλαγών στους όρους χρήσης
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 5 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά την κρίση μας.


6. Επικοινωνήστε μαζί μας
•  Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.
•  Το ίδιο θα πρέπει να κάνετε στην περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο που υπάρχει στον παρόντα ιστότοπο.
•  Λεπτομέρειες για τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεί μας θα βρείτε στην ενότητα "Επικοινωνία".

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα– Παρασκευή:
8 πμ – 4 μμ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Κειριάδων 53, 118 53 Αθήνα
  • © 2023 aivazoglou elevators
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τηλέφωνα:
σταθερό: 210-342 2584
fax: 210-342 2826

Email:
info@s-aivazoglou.com
•  Όροι χρήσης